Telepapuga Spółka z o. o.

ul. Słowackiego 5/3B

83-110 Tczew

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000577159

NIP: 593 26 00 557

REGON: 362556547

Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych (zapłacony w całości)

 

Adres e-mail: biuro@telepapuga.pl

 

Infolinie dla Porad Powszednich: 58 777 5 777,  58 777 6 714,  58 777 6 712

Infolinie dla Porad Priorytetowych: 58 777 0 111,  58 777 6 716,  58 777 6 715

Infolinie dla Porad Biznesowych: 58 777 5 775,  58 777 6 718,  58 777 6 723